شهرداری نراق

پرتال موقت اطلاع رسانی شهرداری نراق

پل ارتباطی در فضای مجازی بین شهروندان و شهرداری

شماره تلفن های شهرداری

086-44463232

086-44463199

086-44463127

086-44463232 فاکس

آتش نشانی 125

آدرس ایمیل شهردار : moradi_naraghi1351@yahoo.com

سامانه پیامک شهرداری : 30003264463230